Salg- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende for alle Eickemeyer Medicinteknik for dyrlæger ApS produkter, services, ydelser og undervisning. Betingelserne er gensidigt bindende for Eickemeyer Medicinteknik for dyrlæger ApS og køber, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Priser

Alle priser er i danske kroner eller Euro og eksklusiv moms. Varer vil blive faktureret til den gældende pris på dagen for afsendelsen til kunden. Eickemeyer Medicinteknik for dyrlæger ApS tager forbehold for tryk- og programmeringsfejl og prisændringer uden varsel for køber.

2. Levering

Levering sker på købers adresse i Danmark indenfor 48 timer (enkelte øer kan være undtaget). Varer som er på lager sendes samme dag, forudsat at bestillingen er Eickemeyer Medicinteknik ApS i hænde inden kl. 14.00. Ved hasteforsendelse kan det, mod ekstra fragtbetaling, aftales at levering sker indenfor 24 timer. For varer, som ligger på det danske lager, kan det aftales at levering sker før klokken 10.00 eller før klokken 12.00.

Anmeldelse af manglende levering skal ske senest 7 dage efter forventet levering. Skade på eller manglende varer skal anmeldes skrifteligt max 24 timer efter modtagelse.

3. Fragt

Fragtfri levering til adresser i Danmark forudsætter et køb på minimum kroner 1.000,- eksklusiv moms.
For ordrer til levering i Danmark under kroner 1.000,- tillægges en fragt på kroner 110,00. Hasteforsendelser sker efter individuel aftale. For fragttakster udenfor Danmark kontakt os da venligst.

Har du brug for at returnere udstyr til reparation, er vi gerne behjælpelig med at bestille en GLS afhentning. Udgiften for fragt (150,-) vil blive pålagt kunden, såfremt reparationen bestilles efter garantiperioden er udløbet.

4. Kurser

Ved framelding mindre end 30 månedsdage før kursusstart beregnes et afmeldingsgebyr svarende til 50 % af prisen på kurset. Kan pladsen erstattes af en anden deltager fra ventelisten, kan framelding ske uden omkostninger. Ved framelding på selve dagen vil der blive beregnet et afmeldingsgebyr svarende til 75 % af prisen på kurset. Køber er altid velkommen til at sende en kollega i stedet - navneændring på kursusdeltager sker uden omkostninger.

Ved åbent hus, fagdage og andre kurser, hvor deltagelse er gratis, vil du blive opkrævet et no-show-fee dkk 500,00, såfremt du ikke møder op uden at melde afbud senest 7 dage før.

Ved In-House kursus kan alt personale på den pågældende klinik deltage. Skulle der være personale fra andre klinikker tilstede under in-house kurset, vil den/de klinikker, der deltager på kurset, blive faktureret for et in-house kursus.

5. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er løbende måned + 20 dage. Overskrides betalingstidspunktet pålægges gebyr og renter (2% pr. påbegyndt 30 dage).

6. Returnering af varer

Varer kan returneres indtil 14 dage efter køb. Såfremt du ønsker at returnere et produkt, bedes du kontakte kundeservice. Navn, adresse, kunde nr. og faktura nr. skal ledsage enhver returnering. Et administrationsgebyr på op til 20% af fakturabeløb, (max kr. 2.400,-) må forventes på alle returneringer. Returretten bortfalder på software, skaffevarer (det vil sige varer, der er bestilt hjem efter særlig aftale) og på specialfremstillede varer. Når returretten bortfalder eller udløber, bliver varerne ikke krediteret.

7. Produktspecifikationer

Enhver produktinformation herunder information om vægt, tekniske data samt generel beskrivelse af produktet er orienterende. Eickemeyer Medicinteknik for dyrlæger ApS forbeholder sig retten til at rette tekster og andet, der kan give anledning til misforståelser.

8. Krav

Alle varer forbliver Eickemeyer Medicinteknik for Dyrlæger ApS’ ejendom indtil fuldført betaling. Risiko ved tab eller skade på varer er købers ansvar, fra det tidspunkt varen er modtaget og accepteret af køber.

9. Forsikring og risiko

Når varen er modtaget og accepteret, påhviler forsikring og risiko køber. Eickemeyer Medicinteknik for dyrlæger ApS tager ingen ansvar for forkert brug eller fejlanvendelse af varer.

10. Garanti

Med mindre andet er angivet er garantiperioden 1 år.

11. Erstatning/indirekte tab

Eickemeyer Medicinteknik ApS’ erstatningspligt omfatter alene købers direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller tab af data ikke erstattes.

12. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol.

13. Tvister

Aftalen er underlagt dansk ret.

 
Eickemeyer Medicinteknik for Dyrlæger Aps
Solbakken 26
6500 Vojens
Tlf. + 45 7020 5019