Ansvarsfraskrivelse / Disclaimer

Generelt

Eickemeyer medicinteknik for dyrlæger Aps (herefter Eickemeyer) CVR30916808, giver dig adgang til hjemmesiden eickemeyer.dk og inviterer dig til at handle i webshoppen. Eickemeyer forbeholder sig retten til at kunne ændre indhold, uden at informere yderligere.

Begrænsning af ansvar

Vi bestræber os på at være omhyggelig i udarbejdelsen og vedligeholdelse af eickemeyer.dk. Vi fraskriver os ansvaret for indholdet af de kilder, vi anser for pålidelige. Vi kan ikke garantere for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af oplysningerne eller ufuldstændige oplysninger.

Eickemeyer fralægger sig ethvert ansvar med hensyn til nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet af oplysningerne. Ligesom vi ikke ansvarlige for, at hjemmesiden midlertidigt er utilgængelig på grund af tekniske problemer uden for vores kontrol.

Priser på hjemmesiden er underlagt taste- og programmeringsfejl. For følgerne af sådanne fejl påtager Eickemeyer sig intet ansvar. Ingen aftaler kan indgås på grundlag af sådanne fejl.

Eickemeyer er ikke ansvarlig for skader af nogen art, som følge af brug af eickemeyer.dk.

Royalty

Alle immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til, tekst, grafik og logoer, tilhører Eickemeyer. Det er derfor ikke tilladt at kopiere - hverken mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af materiale eller dele heraf, offentliggøre eller på nogen måde distribuere indhold fra hjemmesiden uden Eickemeyers skriftlige samtykke.

Dog er personlig print og/eller download af pdf filer tilladt.

Oplysninger fra eickemeyer.dk må ikke anvendes uden Eickemeyers tilladelse, og skal altid opgives med nøjagtig kildeangivelse, i overensstemmelse med dansk lov om ophavsret.

Tvister

Denne hjemmeside og ansvarsfraskrivelse er underlagt dansk lov om ophavsret. Alle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse skal bringes for gældende dansk domstol.