Vi bruger cookies på Eickemeyer.dk. Cookies bruges ikke til markedsføring, men udelukkende for at kunne give dig den bedste oplevelse af siden. og for at få statistikker på, hvilke af vores sider der besøges. Er det ok med dig? Ja Nej

Salg- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende for alle Eickemeyer Medicinteknik for dyrlæger ApS produkter, services, ydelser og undervisning. Betingelserne er gensidigt bindende for Eickemeyer Medicinteknik for dyrlæger ApS og køber, medmindre andet aftales skriftligt.

 

1.     Priser

Alle priser er i danske kroner eller Euro og eksklusive moms. Varer vil blive faktureret til den gældende pris på dagen for afsendelsen til kunden. Eickemeyer Medicinteknik for dyrlæger ApS tager forbehold for trykfejl og prisændringer uden varsel for køber

 

2.     Levering

Leverig sker på købers adresse i Danmark indenfor 48 timer (enkelte øer kan være undtaget). Varer som er på lager sendes samme dag, forudsat at bestillingen er Eickemeyer Medicinteknik ApS i hænde inden kl. 14.00. Ved hasteforsendelse kan det, mod ekstra fragtbetaling, aftales at levering sker indenfor 24 timer. For varer, som ligger på det danske lager, kan det aftales at levering sker før klokken 10.00 eller før klokken 12.00.

Anmeldelse af manglende levering skal ske senest 7 dage efter forventet levering. Skade på eller manglende varer skal anmeldes skrifteligt max 24 timer efter modtagelse.

 

3.     Fragt

Fragtfri levering til adresser i Danmark forudsætter et køb på minimum kroner 1.000,- eksklusiv moms.
For ordrer
til levering i Danmark under kroner 1.000,- tillægges en fragt på kroner 100,00. Hasteforsendelser sker efter individuel aftale. For fragttakster udenfor Danmark kontakt os da venligst.

 

4.     Kurser

Ved framelding mindre end 30 månedsdage før kursusstart beregnes et afmeldingsgebyr svarende til 50 % af prisen på kurset. Kan pladsen erstattes af en anden deltager fra ventelisten, kan framelding ske uden omkostninger. Ved framelding på selve dagen vil der blive beregnet et afmeldingsgebyr svarende til 75 % af prisen på kurset. Køber er altid velkommen til at sende en kollega i stedet - navneændring på kursusdeltager sker uden omkostninger. 

 

5.     Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er løbende måned + 20 dage. Overskrides betalingstidspunktet pålægges gebyr og renter (2% pr. påbegyndt 30 dage).

 

6.     Returnering af varer

Varer kan returneres indtil 14 dage efter køb. Hvis du ønsker at returnere et produkt venligst kontakt kundeservice. Navn, adresse, kunde nr. og faktura nr. skal ledsage enhver returnering. Et administrationsgebyr på op til 20% af fakturabeløb, (max kr. 2.400,-) må forventes på alle returneringer. Skaffevarer, der er bestilt hjem efter særlig aftale krediteres ikke.

 

7.     Produktspecifikationer

Enhver produktinformation herunder information om vægt, tekniske data samt generel beskrivelse af produktet er orienterende. Eickemeyer Medicinteknik for dyrlæger ApS forbeholder sig retten til at rette tekster og andet, der kan give anledning til misforståelser.

 

8.     Krav

Alle varer forbliver Eickemeyer Medicinteknik for Dyrlæger ApS’ ejendom indtil fuldført betaling. Risiko ved tab eller skade på varer er købers ansvar, fra det tidspunkt varen er modtaget og accepteret af køber.

 

9.     Forsikring og risiko

Når varen er modtaget og accepteret, påhviler forsikring og risiko køber. Eickemeyer Medicinteknik for dyrlæger ApS tager ingen ansvar for forkert brug eller fejlanvendelse af varer.

 

10.  Garanti

Med mindre andet er angivet er garantiperioden 1 år. 

 

11.  Erstatning/indirekte tab

Eickemeyer Medicinteknik ApS’ erstatningspligt omfatter alene købers direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller tab af data ikke erstattes.

 

12.  Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol.

 

13.  Tvister

Aftalen er underlagt dansk ret.

 

 

Eickemeyer Medicinteknik for dyrlæger Aps
Solbakken 26
6500 Vojens 

Tlf. + 45 7020 5019